Skip to main content

Betygen för Malmös avgångselever förbättras

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2014 11:12 CEST

Betygen för avgångseleverna i årskurs nio i Malmö stads grundskolor fortsätter att förbättras och allt fler når målen. Det visar en första analys av betygsresultaten för vårterminen 2014*.

– Vi ser en positiv utveckling både när det gäller gymnasiebehörigheten och meritvärdena. Vi börjar närma oss de betygsnivåer som de övriga två storstadskommunerna har legat på under de senaste åren, säger Anders Malmquist, grundskoledirektör.

I år är 76,9 procent av eleverna behöriga till gymnasiet. Det är en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med 2013. Det genomsnittliga meritvärdet för Malmös avgångelever har ökat från 202,8 poäng förra året till 212,1 poäng 2014.

Allt fler når målen
Andelen elever som nått målen i alla ämnen ökar från 62,3 procent 2013 till 65 procent 2014.

– Det är glädjande att vi ser en tydlig ökning av andelen elever som når målen i alla ämnen och att fler elever har läst och klarat godkänt i de moderna språken tyska, franska och spanska.

Skillnaderna mellan skolorna minskar
Skillnaderna mellan skolor med höga och låga resultat minskar tydligt när det gäller behörigheten till gymnasiet.

– Det är positivt att gapet mellan skolorna krymper. Vi ska ge eleverna en likvärdig utbildning oavsett vilken skola de går på, säger Anders Malmquist.

Grundskoleförvaltningen fortsätter det långsiktiga arbetet som på sikt ska öka likvärdigheten och bidra till att fler elever når målen. En rättvisare resursfördelningsmodell, satsning på lärarna genom införandet av karriärtjänster och ett gemensamt strategiarbete ska ge ännu bättre resultat framöver.

* Resultaten är preliminära och kan komma att förändras marginellt.

Mer information
Anders Malmquist, grundskoledirektör, 0708-54 02 08
Carina Lindqvist, kommunikatör, grundskoleförvaltningen, 0708-15 23 47