Skip to main content

​Betygen för Malmös nior fortsätter att förbättras

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2018 08:34 CET

Analysen av höstterminens betygsresultat är nu klar och den visar att betygen för elever i årskurs 9 i Malmös kommunala grundskolor fortsätter att förbättras. Både det genomsnittliga meritvärdet och behörigheten för gymnasiestudier har ökat sedan hösten 2016. Framför allt är det bland pojkarna som resultatförbättringen märks.

– Resultatutvecklingen fortsätter uppåt och särskilt glädjande är det att pojkarnas resultat förbättras mer och närmar sig flickornas. Bakom detta resultat ligger ett gediget arbete ute på våra skolor, säger Anders Malmquist, grundskoledirektör.

Meritvärdet har ökat från 217,3 hösten 2016 till 220,5 hösten 2017 och gymnasiebehörigheten har gått från 78,3 procent till 80,2 procent bland Malmös nior, exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund. Men även den gruppen har förbättrat sina resultat.

Cirka 11 procent av eleverna i årskurs 9 saknar ett ämne för att nå grundläggande gymnasiebehörighet. Matematik och svenska som andraspråk är fortfarande de ämnen som har lägst måluppfyllelse.

– Vi fortsätter att prioritera utvecklingsarbetet inom matematik och svenska som andraspråk. Det finns stora möjligheter att öka elevernas behörighet genom detta arbete, säger Anders Malmquist.

För mer information kontakta:

Anders Malmquist, grundskoledirektör, 0708-54 02 08
anders.malmquist@malmo.se

Jenny Cederbom, pressansvarig kommunikatör, grundskoleförvaltningen, 0708- 80 94 51
jenny.cederbom@malmo.se