Skip to main content

Betygsresultaten i Malmös grundskolor fortsätter att förbättras

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2016 09:00 CET

Analysen av hösterminens betygsresultat är nu klar och den visar att betygen i Malmös kommunala grundskolor fortsätter att utvecklas positivt. Jämfört med förra hösten har det genomsnittliga meritvärdet i årskurs nio gått upp med över sex poäng.

- Det här är mycket glädjande och visar att vi är på rätt väg och att det görs ett bra arbete på våra skolor, säger Anders Malmquist, grundskoledirektör.

För att kunna göra en rättvisande jämförelse av betygsresultaten jämförs höstterminens resultat med föregående höstterminsresultat. Höstterminen 2015 var det genomsnittliga meritvärdet 206,2 poäng i årskurs nio jämfört med 199,9 för ett år sedan. En uppgång med 6,3 poäng. Det genomsnittliga meritvärdet ökar också i årskurs 7 och 8.

Malmös kommunala grundskolor har under 2015 tagit emot över 1200 nyanlända elever, den absoluta majoriteten av dessa kom under hösten 2015 och detta har påverkat gymnasiebehörigheten i årskurs nio. Hösten 2014 var 71,3 procent av eleverna i Malmö behöriga till gymnasiet - i höstas var 70,5 procent behöriga. Det är pojkarna som står för huvuddelen av nedgången i behörigheten - analysen visar att flickornas behörighet ökar.
- Det är inte rimligt att förvänta sig att nyanlända elever ska nå målen i skolan på några få terminer. Därför är det viktigt att göra en objektiv beskrivning av resultatutvecklingen och räknar vi bort de nyanlända elevernas resultat så ökar också gymnasiebehörigheten i våra skolor, säger Anders Malmquist.

För att följa de nyanlända elevernas utveckling kommer nu grundskoleförvaltningen att göra en särskild analys över deras betygsresultat. Ett annat tydligt resultat som syns i genomgången av betygsresultaten är att måluppfyllelsen i svenska som andraspråk är ett utvecklingsområde.
- Vi måste fokusera ännu mer på Svenska som andraspråk och nyanländas lärande för att öka måluppfyllelsen. Det är viktigt inte minst eftersom vi har så många nyanlända elever, säger Anders Malmquist.

För mer information:
Anders Malmquist, grundskoledirektör, 0708-540208, anders.malmquist@malmo.se

Frågor gällande statistiken hänvisas till Jan Walhagen,jan.walhagen@malmo.se

Utsänt av:
Kajsa Sigvardsson, pressansvarig kommunikatör grundskoleförvaltningen