Skip to main content

Betygsresultaten i Malmös grundskolor fortsätter att förbättras

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2017 12:04 CET


Analysen av hösterminens betygsresultat är nu klar och den visar att betygen i Malmös kommunala grundskolor fortsätter att utvecklas positivt. Jämfört med förra hösten har det genomsnittliga meritvärdet gått upp i samtliga årskurser utom i årskurs sex.

- Det här är mycket glädjande och visar att våra skolor fokuserar på resultat och utvecklingsinsatser, säger Anders Malmquist, grundskoledirektör.

För att kunna göra en rättvisande jämförelse av betygsresultaten jämförs höstterminens resultat med föregående höstterminsresultat. Höstterminen 2016 var det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 217,4 poäng jämfört med 215,7 för ett år sedan. Det genomsnittliga meritvärdet ökar också i årkurs7 och 8 men går ner i årskurs sex. När det gäller gymnasiebehörigheten så ligger den på i stort sett samma nivå som för ett år sedan.
- Det här bekräftar att vi är på rätt väg och att det görs ett mycket gott jobb ute på våra skolor. Men det visar också att vi fortfarande har mycket jobb framför oss, säger Anders Malmquist.

Malmös kommunala grundskolor tog under 2016 emot över tusen nyanlända elever och även om antalet nyanlända elever fortfarande är stort ökar inflödet inte lika mycket som tidigare. Bland de nyanlända eleverna ökar gymnasiebehörigheten från 13,3 procent hösten 2015 till 19,1 procent hösten 2016. Det genomsnittliga meritvärdet bland de nyanlända sjunker dock något jämfört med förra året.
- Vi ser att vi har en alltmer komplex elevgrupp med mer kompensatoriska behov, säger Anders Malmquist.

Att som nyanländ elev klara målen i alla ämnen är givetvis mycket svårt. Analysen av hösterminsresultaten visar att dessa elever blir allt fler i Malmös skolor.
- Vi ser nu att vi får färre nyanlända än vi tdigare räknat med. Men det är viktigt att vi fortsätter vi vårt arbete för att skapa en flexibel skolorganisation som tar ansvar för de nyanländas lärande, säger Anders Malmquist.


För mer information:
Anders Malmquist, grundskoledirektör, 0708-540208, anders.malmquist@malmo.se
Frågor gällande statistiken hänvisas till Jan Walhagen,jan.walhagen@malmo.se

Utsänt av:
Kajsa Sigvardsson, pressansvarig kommunikatör grundskoleförvaltningen