Skip to main content

Betygsutfall vårterminen 2011

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2011 15:15 CET

Malmö 2011 11 02

Totalt sett har betygsresultaten i Malmös skolor förbättrats något, men det finns fortfarande en lägre andel behöriga till gymnasieskolan i Malmö än riket som helhet. Elevunderlaget i Malmö ser annorlunda ut i jämförelse med resten av Sverige. Här finns en högre andel elever med utländsk bakgrund eller med föräldrar med lägre utbildning. Malmö skiljer sig också från riket när det gäller resurserna i skolan och kostnaderna på elev är högre i kommunen än i riket totalt. I genomsnitt har kommunen också en högre lärartäthet och en högre andel lärare med pedagogisk högskoleexamen.

Malmöelevernas genomsnittliga meritvärden har förbättrats jämfört med förra året och uppgår nu till 193 av möjliga 320. Resultaten i engelska och svenska har också förbättrats något, däremot har matematikresultaten försämrats.

Resultaten skiljer sig åt mellan stadsdelarna och när det gäller matematik har skillnaderna ökat, medan de minskat i engelska och svenska.

Andelen elever som fått godkänt i ytterligare nio ämnen förutom svenska, engelska och matematik och därmed fått behörighet till högskoleförberedande program, har ökat jämfört med 2010, vilket är ett tecken på att viljan och medvetenheten att nå bättre resultat i ännu fler ämnen ökat.

Bland eleverna i årskurs tre var det en något större andel som nådde kravnivån i matematik under 2011 jämfört med 2010. Resultaten i svenska ligger kvar på samma nivå som tidigare år då 68 procent nådde kravnivån. Högst måluppfyllelse hade man i Limhamn-Bunkeflo med 84 procent, lägst var det i Rosengård med 43 procent.

– Malmö är ingen genomsnittsstad. Det är tydligt att vi i Malmö har skolor som lyckas väldigt bra och att vi har skolor med betydligt tuffare utmaningar. Men vårt mål är att alla elever ska lyckas med skolan, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), skolkommunalråd.

– Vi tar nu en rad nya grepp och utgår ifrån vad forskningen säger om bättre måluppfyllelse. Vi gör till exempel en kraftig språksatsning, satsar på IT-utbyggnad och kompetensutveckling av pedagoger, inför ett helt nytt uppföljningssystem för att se till att varje elev får rätt undervisning och stöd. Dessutom uppmärksammar vi särskilt arbetet med läs- och skrivsvårigheter, säger hon.

– Det finns många förbättringsområden, men vi ser tydligt att elevernas sociala situation utanför skolan påverkar deras möjligheter att klara skolan. Det är viktigt att resurser fördelas så skolor med svårare uppdrag får mer resurser. Det är också viktigt med en undervisning som tar tillvara och utvecklar de erfarenheter och kunskaper som Malmös elever har, säger Hanna Gedin (V), ersättare i kommunstyrelsen.

 

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Hanna Gedin, 0737-00 91 78

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

(Ärende 18)