Skip to main content

​Bibliotek och bostäder ska lyfta Lindängen

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2015 16:00 CEST

Med ett attraktivare torg, ett nytt bibliotek, fler bostäder och mer handel ska Lindängen Centrum bli en tryggare plats att vistas på och en mötesplats för hela södra Fosie. Planförslaget bygger på tidigare dialoger gjorda i Lindängen och efter beslut i stadsbyggnadsnämnden på torsdagen skickas nu detaljplanen ut på samråd.

I det nya Lindängen Centrum ska finnas ett varierat utbud av bostäder, utbildning, vardagsservice, arbetsplatser och mötesplatser. Ett nytt bibliotek blir centralt. Högaholmskolan ska enligt planen flyttas dit Lindgårdens låga byggnad ligger idag och får samtidigt plats för fler elever. Där skolan finns idag skapas plats för nya bostäder.

Mellan 250 och 300 nya bostäder planeras, generellt i flerbostadshushus med tre till åtta våningar. De kommer att tillföra variation till området, som inte har förändrats mycket sedan det byggdes på 1970-talet. Lokaler i bottenvåningarna – för både kommersiell och icke-kommersiell användning – ska få fler människor att röra sig och vistas ute. Det nya torget ska ge plats för aktiviteter för alla åldrar och grupper. En idé som diskuteras är lekplats på en del av torget. Sittplatser både i sol och skuggade av träd och utrymme för tillfälliga aktiviteter som till exempel loppmarknad, är andra sätt att möjliggöra ett levande Lindängen Centrum.

Detaljplanen är på samråd 2 november-31 december 2015.

– Lindängen Centrum har länge varit eftersatt och en förändring är efterlängtad. Vi skapar ett levande och attraktivt centrum i ett strategiskt läge intill den kommande spårvägen, säger Karolina Skog (MP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Lindängen Centrum är ingen vacker plats idag. Det behöver verkligen ett lyft och blir nu en trygg plats där fler vill mötas och vara, säger Sofia Hedén (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Kontaktuppgifter

Karolina Skog 0734 26 44 64

Sofia Hedén 0703 56 41 68

Frida Roijer, pressekreterare, 0768 70 52 57

(Ärende 18)