Skip to main content

Bildande av norra Europas första UNESCO-centrum diskuteras i Malmö på måndag

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2013 09:47 CET

Måndagen den 25 februari träffas företrädare för Styrelsen för bildande av UNESCO-centrum. Initiativet till att bilda ett lokalt UNESCO-centrum togs av Botkyrka kommun. Under 2012 beslutade sig Malmö och Eskilstuna för att gå med i arbetet.

Syftet bakom ett lokalt UNESCO-kontor i Sverige är att hitta verkningsfulla metoder för att skapa ett jämlikt samhälle. Erfarenheter och kunskap från kommun, högskolan och det fria föreningslivet ska samlas och tas till vara. UNESCO-kontoret ska ligga i Botkyrka.

Måndagens diskussioner mellan företrädare från Botkyrka, Eskilstuna och Malmö och med högskola och föreningsliv tar sin utgångspunkt i arbetet med att revidera Malmös handlingsplan mot diskriminering. Centrala frågor är bland annat hur man kan reformera den kommunala beslutstrukturen så att erfarenheter från föreningsliv och andra berörda kan ligga till grund för ett förändringsarbete.

Fullständigt program är bifogat nedan. Journalister är välkomna under hela eftermiddagen.

­– Utsatthet för fattigdom och rasism går ofta hand i hand. Som politiker har vi ansvar för att åstadkomma förändring och det arbetet bedriver vi på många arenor. Ett UNESCO-centrum är en del i det förändringsarbetet, säger Hanna Thomé (V), kommunalråd med ansvar för antidiskriminering och ledamot i Styrelsen för bildande av UNESCO-centrum.

För mer information kontakta:

Hanna Thomé, 0709-13 46 61

Hanna Gedin, presskontakt, 0768-68 61 24Bifogade filer

PDF-dokument