Skip to main content

Bo01 har ett väldigt stort värde för Malmö

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2003 16:06 CET

Ingress:
Bo01 har haft och har fortfarande ett mycket stort värde för Malmö kommun, inte minst från marknadsföringssynpunkt.

Text:
Det framhåller kommunstyrelsen i ett svar till Kammarrätten i Göteborg med anledning av rättens pågående prövning av lagligheten i kommunfullmäktiges tidigare beslut avseende Bo01 AB, och som innebar att kommunen efterställer sina fordringar i bolagets kon kurs. Kommunstyrelsen svarar med anledning av att Bengt Cronhult, den person som överklagat fullmäktigebeslutet, i en inlaga till Kammarrätten hävdar att Bo01 AB inte har bidragit med något av bestående värde för Malmö. Kommunstyrelsen skriver att ett projekt med den exponering som Bo01 har haft under utställningstiden och fortfarande är föremål för har en väldig betydelse för Malmö kommun. Bo01 lockar en strid ström av studiebesök från Sverige och utlandet.

Den internationella uppmärksamhet
en startade under utställningstiden, och fortsätter alltjämt utan minskat intresse. Bostadsministrar från bland annat Australien, TV-bolag från Kanada, stadsbyggnadsprofessorer och andra forskare från USA, Kina, Japan är bara några i raden av framstående besökare. Plus ett stort antal besök och förfrågningar från europeiska länder. Intresset för området som bostadsbyggnadsprojekt är utan motstycke, skriver kommunstyrelsen och tillägger att ett överväldigande antal personer inom byggprofession en besöker området. Kommunstyrelsen pekar också på en nyligen avkunnad dom i länsrätten i Skåne län, där ett lån från Helsingborgs kommun till Helsingborgs IF bedömts ligga inom kommunens kompetensområde med hänsyn till att stöd till en i kommunen välkänd fotbollsförening kan ses som ett sätt att allmänt marknadsföra kommunen och allmänt främja näringslivet.

- Vi menar att allt det positiva som Bo01 har inneburit, innebär och kommer att innebära för Malmö kommun mer än väl motiverar bedömnin gen att staden har tillförts bestående värden, säger kommunstyrelsens andre vice ordförande, kommunalrådet Birgitta Nilsson (s) i en kommentar. Precis som i fallet med det kommunala lånet till Helsingborgs IF kan man här säga att det handlar om ett sätt att allmänt marknadsföra kommunen och allmänt främja näringslivet. Vi menar därför att överklagandet ska tillbakavisas och att kommunfullmäktiges beslut ska stå fast.