Skip to main content

​Bokrelease för elevernas egen bok

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2018 14:54 CEST

Den 4 juni släpps boken Stjärnresan 3.0 där elever i årskurs fem och sju från skolor i Malmö ger ut egna noveller. Inspiration till texterna har de fått i mötet med unga vuxna som har besökt klasserna och berättat om sina liv. I projektet har eleverna både fått möjlighet att utvecklas språkligt och fått reflektera över normer och värden i samhället. Ur mötet och samspelet mellan olika sociala aktörer och organisationer har barnens tankar och berättelser fångats och getts liv.

Tolv sjundeklasser från Apelgårdsskolan, Sorgenfriskolan, Strandskolan, Videdalsskolan och Värner Rydénskolan och en femteklass från Skolan på Ön har arbetat med Stjärnresan 3.0 under våren. En av avsikterna med projektet har varit att väcka barnens intresse för litteratur, läsning och att skapa egna berättelser. En annan att få diskutera hur normer styr samhället och medverkar till att gynna eller exkludera barns egna identiteter. Det gemensamma temat för berättelserna har varit mod, drömmar och relationer.

Klasserna har fått besök av unga vuxna inspiratörer som öppenhjärtigt delat med sig av sina livserfarenheter. Utifrån artiklar i Barnkonventionen har de samtalat med barnen om livsfrågor och barns rättigheter. Det har inspirerat barnen att våga formulera sina egna berättelser. Bokens texter är en sociokulturell lärandeprocess där eleverna har samspelat och skapat kunskap med hjälp av alla inblandade aktörerna. Elevernas noveller har tryckts i en bok, Stjärnresan 3.0, med illustrationer av serietecknaren Tony Cronstam.


Media inbjuds att delta i bokreleasen
Plats: Malmö Live
Tid: 4 juni klockan 13.00 - 15.30


För mer information, kontakta:
Nicolas Lunabba, Helamalmö, 0733-66 99 55
nicolas@iammusic.se

Gustavo Nazar, Pedagogisk Inspiration, Malmö stad, 0703-76 14 98
gustavo.nazar@malmo.se


Fakta:
Stjärnresan 3.0 är ett samarbete mellan organisationen Helamalmö, Pedagogisk Inspiration inom grundskoleförvaltningen i Malmö stad, elever och lärare på Apelgårdsskolan, Skolan på Ön, Sorgenfriskolan, Strandskolan, Videdalsskolan och Värner Rydénskolan i Malmö samt unga vuxna inspiratörer.