Skip to main content

Bokslutet visar att Malmö stad klarade åtstramningen 2009

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 16:45 CET

Malmö 2010 02 03

Malmö stads bokslut för 2009 visar ett överskott på 594 miljoner kronor, varav 307 miljoner kronor är engångsposter i form av realisationsvinster till följd av fastighetsförsäljningar. Detta enligt den bokslutskommuniké som redovisades för kommunstyrelsen på onsdagen.

Av resterande 287 miljoner kronor är större delen centrala medel till följd av återhållsamhet vad gäller beslut om resurser till nya verksamheter, samt sänkta arbetsgivaravgifter och försäkringskostnader. Själva kärnverksamheten visar ett överskott på 99 miljoner kronor, vilket motsvarar knappt en procent av budgeterade nettokostnader.

Förvaltningarna har på ett förtjänstfullt sätt anpassat sina kostnader till det förändrade ekonomiska läget, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det är dock ofrånkomligt att servicenivån i vissa fall blivit lidande och att vår personal har fått det tufft på sina arbetsplatser. De har gjort ett fantastiskt arbete, säger han.

De gjorda besparingarna är en nödvändighet för att klara 2011, som fortfarande är ett stort problem för såväl Malmö som andra kommuner.

Jag anser det ansvarslöst av den sittande regeringen att inte redan nu ge kommunerna rimliga villkor 2011, säger Ilmar Reepalu. 

Värt att framhäva är att Malmö, trots den rådande lågkonjunkturen, har investerat 1,8 miljarder kronor under 2009, vilket är den största satsningen på länge. Investeringarna har skett i bland annat Norra Hamnen och i utbyggd infrastruktur.

Det är 50 procent mer än vad som investeras ett normlår, vilket visar vilken framtidstro vi har i Malmö, avslutar Ilmar Reepalu.   

 

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06