Skip to main content

Bortom Seendet - ny utställning på Malmö Museer

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2003 15:06 CEST

Att orientera sig, uppleva och relatera till sin omvärld bortom de fysiska sinnena, vad innebär det för den enskilda människan? Konstutställningen Bortom Seendet hjälper oss att gå bortom det uppenbara, vidga perspektivet och öka insikten om människans gemensamma språk. Vad innebär det för ett konstnärligt utövande att arbeta bortom seendet?

4 okt - 11 jan 2004
Slott
sholmen, Malmö Museer

Bortom Seendet innehåller verk från Malmö Museers samarbetspartner Synskadade Konstnärers och Konsthantverkares Förening (SKKF) samt den blinde konstnären Le Duy Ung från Hanoi och elever från Nguyen Dinh Chieu School for Blind Children, Hanoi, Vietnam.

Utställningen ingår i ett större konstprogram som initierats och utarbetats av Elisabeth Persson. Förutom utställningen på Malmö Museer, Gyllingsalen, 4 oktober - 11 januari 2004, kommer en delegation av elever och lä
rare från Blindskolan i Hanoi att besöka Sverige under utställningsperioden. Workshop och seminarier arrangeras då i samverkan med St Petriskolan, Malmö, Hedekas skola i Munkedal och Väster Haninge kulturhus i Stockholm.


Föredrag
En möjlighet att känna på konstverk som inte får beröras
Söndag den 5 oktober kl 13, Skovgaardsalen
I samband med Bortom Seendet kommer Gunnar Jansson, professor i perceptionspsykologi i Uppsala, att föreläsa om den Hauptiska Displayen. Gunnar Jansson har i t
re decennier forskat kring hjälpmedel för gravt synskadade, särskilt förflyttningshjälpmedel, taktila bilder och taktila kartor. De senaste åren har han mest arbetat inom ett EU-projekt (PURE-FORM) som avser att utveckla ett nytt hjälpmedel för avkänning av konstföremål med händerna utan att beröra dem. Det gäller en s.k. hauptisk display, som är för händerna vad en bildskärm är för synen och en högtalare för öronen. Konstverken har avbildats genom laserskanning, bilden har bearbetats och lagrat
s i en dator, och den kan sedan beröras med hjälp av den haptiska displayen.


Bakgrund
Kultursamarbete och -utbyte mellan Vietnam och Sverige
Som en del av ett kultursamarbete och -utbyte mellan Vietnam och Sverige (och med stöd från Sida) besöker under hösten kulturrepresentanter från Vietnam Sverige och bl a Malmö.
- Den 21-22 september genomfördes konserter med musiker från Hanoi National Conservatory of Music på Malmö Museer och i Caroli kyrka.
- Den 28 september anländer en grupp k
onservatorer och pedagoger/informatörer som under en veckas tid ska följa arbetet vid Malmö Museer och göra div. studiebesök i regionen. Representanter från denna grupp deltar också vid pressvisningen av Bortom Seendet den 2 oktober.
- Den 4 oktober invigs utställningen Bortom Seendet.
- I slutet av vecka 41 öppnar en vietnamesisk designutställning i museishopen på Malmö Museer.

För mer information om utställningen, kontakta Eva Björklund, Malmö Museer, eva.bjorklund@malmo.se

För pressb
ilder och info om pressvisning, kontakta Louise Andersson, Malmö Museer: louise.m.andersson@malmo.se

- - - -

Louise Andersson
Malmö Museer
louise.m.andersson@malmo.se
www.malmo.se/museer