Skip to main content

Bostadsbristen ska stävjas med nya lösningar

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2013 15:40 CET

Subventionerade hyror för studenter i utbyte mot arbete som ökar sammanhållningen i bostadsområden, en pool för korttidskontrakt och en utveckling av konceptet ”Bostad först”. Det är några av de förslag som tagits fram för att komma till rätta med bostadsbristen i Malmö. På onsdagen beslutade kommunstyrelsen att ett omfattade arbete med att minska bostadsbristen ska påbörjas, ett arbete som ska ske i samverkan mellan kommunens förvaltningar och aktörer på bostadsmarknaden. Beslutet grundar sig på rekommendationer från Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö.  

Hemlösheten i Malmö är först och främst ett bostadsproblem, och det är med den utgångspunkten som utvecklingsarbetet ska ske. Målet är att sänka kostnaderna för hemlöshet och minska bostadsbristen. I den utredning som gjorts har det tagits fram flera exempel på hur det här ska uppnås, bland annat föreslås det att konceptet ”Bostad först”, som visat sig vara framgångsrik för personer med social problematik, utvecklas. Två andra förslag är att utöka boendestödet för barnfamiljer med social problematik, samt att arbeta för att den som blir utsatt för våld i hemmet ska ha rätt att bo kvar i bostaden vid separation, inte förövaren. Förslagen är tänkt att finansieras med medel från den sociala investeringsfonden och goda exempel ska spridas mellan stadsområdena. 

En annan lösning som föreslås är den belgiska modell där studenter erbjuds kollektivt boende med lägre hyra mot att de arbetar fem till sex timmar i veckan med att öka sammanhållningen i ett socialt utsatt område. Det finns också planer på att införa en egen pool hos Boplats Syd för korttidskontrakt, alltså för bostäder som står tomma i väntan på ombyggnad eller renovering.  

– På ett decennium har Malmös befolkning ökat med motsvarande hela Trelleborgs kommuns invånarantal. Avsaknaden av en fungerande bostadspolitik nationellt gör att det vilar ett tungt ansvar på oss i kommunerna, säger Carina Nilsson (S), vård- och omsorgskommunalråd.

– Bostadspolitiken är grundläggande för att utjämna klyftor och skapa fler jobb. Det är inte rimligt att följderna av bostadsbristen hamnar i socialtjänstens knä när hemlösheten skjuter i väg. Det handlar om människor vars enda problem är att de står utan bostad. Hemlösheten är ett gemensamt ansvar och därför är det viktigt att alla aktörer på bostadsmarknaden tillsammans med socialtjänsten vänder på varje sten för att hitta och prova nya lösningar så att alla Malmöbor kan erbjudas ett värdigt boende, säger hon.

– Vi vill använda resurserna på ett bättre sätt än idag. Hotellnätter är dyra och leder bara till tillfälligt tak över huvudet medan exempelvis ”Bostad Först”, där den hemlöse först får sin grundtrygghet, en bostad, och därefter kan ta tag i sina övriga problem, har visat sig vara både framgångsrikt och ekonomiskt effektivt, säger Nils Karlsson (MP), kommunstyrelseledamot. 

– Ett hinder har varit att det fattas bostäder för andrahandsuthyrning, något vi nu hoppas kunna ändra på genom att förbättra organisationen runt tillsynen av kommunens andrahandslägenheter, säger han.

– Det stora problemet är bristen på bostäder och att hyrorna inte ligger på rimliga nivåer. Det är viktigt att nu kommunens alla verksamheter inser allvaret. Vi har ett kommunalt bostadbolag, MKB, som måste börja tänka nytt. Det går inte att producera så få lägenheter som gjorts de senaste åren. Hemlösheten beror till största delen på avsaknaden av bostäder, lösningen är bygg mer, säger Anders Skans (V), gruppledare i kommunfullmäktige.

Kontaktpersoner

Carina Nilsson, 040-34 12 61

Nils Karlsson, 0703-37 47 06

Anders Skans, 0709-13 06 12

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

(Ärende 9)