Skip to main content

​Bostäder åt alla Malmöbor fokus för ny handlingsplan

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2018 16:35 CEST

Bostadsbyggandet fortsätter att slå rekord i Malmö. Utmaningen framöver är att hålla uppe den höga byggtakten, och att bredda bostadsutbudet så att det kommer alla Malmöbor till del. Hur det ska gå till och hur förutsättningarna ser ut beskrivs i Handlingsplan för bostadsförsörjning 2018–2022, som redovisades för kommunstyrelsen på onsdagen.

Stadens och marknadens ansträngningar att för att möta trycket från en växande befolkning har gett resultat. Idag byggs det över hela Malmö, i alla väderstreck. Tydligast märks det i Hyllie, Limhamn, Västra Hamnen och Sorgenfri. Näst på tur av bland de stora utbyggnadsområdena är Nyhamnen.

Staden investerar årligen närmare tre miljarder kronor med ett särskilt fokus på bostäder, skolor, kollektivtrafik och cykelstråk. Investeringarna skapar förutsättningar för marknaden att bygga. Malmöpendeln med sina nya stationer kommer exempelvis att fungera som en katalysator för bostadsbyggandet i områdena kring Östervärn (Värnhem och Kirseberg) respektive Amiralsstaden (Rosengård, Sofielund, Annelund och Emilstorp).

Nybyggnationen skapar flyttkedjor och minskar trycket överlag på marknaden. Men det behövs samtidigt fler bostäder för unga, för studenter och andra typer av hushåll med låga inkomster. Malmö stad försöker påverka utbudet genom det kommunala bostadsbolaget MKB, aktiv markpolitik och dialog med byggbranschen. En viktig faktor för bostadsefterfrågan är fler som har sysselsättning, konstateras också i handlingsplanen. Ambitionsnivån har höjts kraftigt när det gäller att minska hemlösheten och tillgodose behoven för särskilt utsatta grupper. Här behövs delvis andra verktyg. Malmö stad arbetar bland annat för att fler fastighetsägare ska tillåta försörjningsstöd och etableringsersättning som grund för hyreskontrakt.

Handlingsplanen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

– Vi har fått ordentlig fart på bostadsbyggandet i Malmö, och nu byggs och förbereds det äntligen också för nya bostäder i områden där inte har byggts och investerats på mycket länge. Steg för steg bygger vi Malmö helt, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Många vill leva sina liv i Malmö och det är vi stolta över. Nu har vi en bra plan för hur staden ska arbeta så att alla har någonstans att bo, men för att nå hela vägen behövs ett stort mått av samarbete med de andra aktörerna på bostadsmarknaden, inklusive staten, säger Märta Stenevi (MP), stadsbyggnadskommunalråd.


Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Märta Stenevi, 0732-34 24 82

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16


(Ärende 30)