Skip to main content

Bred samverkan bakom ny Personalpolicy för Malmö stad

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2008 11:34 CEST

 

Malmö stad får en ny Personalpolicy, framtagen i bred samverkan mellan hundratals medarbetare chefer och fackliga företrädare.

Personalpolicyn beskriver värderingar och förhållningssätt i relationerna på alla arbetsplatser inom Malmö stads verksamheter samt hur man som medarbetare ska förhålla sig till och uppträda mot människor som man möter i sitt arbete.

Malmö stad är, med sina cirka 20000 anställda, en av de största arbetsgivarna i Skåne. Medarbetare och chefer påverkar och formar dagligen Malmös framtid.

I Personalpolicyn uttrycks det bland annat så här:

"Tillsammans skapar vi välfärd och hållbar utveckling genom arbete inom förskola, fritid, skola, äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionshinder, miljö-, trafik-, bostads- och stadsplanering, kultur, socialtjänst och många andra områden. Gemensamt för alla verksamheter är att ge Malmöborna service av hög kvalitet".

På fem olika områden formuleras vilket ansvar Malmö stad har som arbetsgivare samt vilka möjligheter och ansvar som dels de enskilda medarbetarna och dels cheferna har inom de olika verksamheterna.

Det handlar om Delaktighet och samverkan, Jämställdhet och mångfald, Förnyelse och utveckling, Hälsa och arbetsmiljö samt om Lön och arbetstid.

Arbetet med den nya Personalpolicyn har pågått under 2006-2008, i dialog med cirka 300 medarbetare, chefer och fackliga företrädare, genom diskussioner på arbetsplatser och i samverkan med fackliga representanter.

Den nya Personalpolicyn har nu godkänts av kommunstyrelsen och den 18 september ska den antas av kommunfullmäktige.

- Det är viktigt att alla som arbetar inom Malmö stad har en gemensam plattform utifrån vilken man formar sina relationer både till varandra och till alla de Malmöbor som man har kontakt med och som man har till uppgift att ge service av allra högsta kvalitet, säger kommunalrådet Kent Andersson (s). Jag tycker att vi har fått ett bra dokument som väl beskriver hur detta ska kunna uppnås, säger han.

- Jag är också väldigt nöjd med att den nya Personalpolicyn har kunnat tas fram i bred och god samverkan, säger Kent Andersson.

Kontaktpersoner

Julia Janiec, stabschef 040 34 10 04 eller 070597 07 47

Bertil Månsson, pressansvarig 040 34 10 05 eller 070623 85 71