Skip to main content

Brett stöd för översiktsplanens huvudinriktning

Pressmeddelande   •   Feb 29, 2012 13:33 CET

Brett stöd för översiktsplanens huvudinriktning

Idag godkände Kommunstyrelsen samrådsredogörelsen för Malmös nya översiktsplan, ÖP2012. Samrådsredogörelsen redovisar de synpunkter som inkommit på de övergripande strategierna för stadens nya översiktsplan och redogör för hur kommunen besvarat dessa.

Många har visat ett stort intresse för stadens långsiktiga utveckling under samrådet. Förutom remissinstanserna, har intresseorganisationer och privatpersoner engagerat sig och lämnat synpunkter. Enligt Stadsbyggnadskontorets beräkningar har ca 40 000 malmöbor nåtts aktivt av utåtriktade informationsinsatser.

Samrådet visar sammantaget att det finns ett påtaglig brett stöd för strategins huvudinriktning, vision och målsättningar. Malmö ska fortsätta att växa i huvudsak inåt och bli en mer tät, funktionsblandad och grön stad. Genom komplettering av den existerande staden ska fler kunna bo och verka i Malmö, med rikare folkliv, mer handel och service och bättre kollektivtrafik. Barriärer ska brytas och plats skapas för ett mångsidigt näringsliv som ger sysselsättning och välfärd.

Nästa steg i arbetet med Malmös nya översiktsplan är att ta fram ett fullständigt planförslag med riktlinjer och vägledning för stadsplaneringen. Planen beräknas antas av Kommunfullmäktige under 2013.

 

Kontaktpersoner

Tyke Tykesson, projektledare
tyke.tykesson@malmo.se

040-342378

Stefan Nilsson, informatör
stefan.g.nilsson@malmo.se
040-040-342212