Skip to main content

Brister i hantering av larm

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2016 15:00 CET

Stadsområdesnämnd Söder rapporterar en händelse där en brukare larmat upprepade gånger för att få hjälp att komma till toaletten. Omvårdnadspersonal bedömde att larmet inte var akut och valde att avvakta eftersom det var oväder när larmet kom in.

­­­

Enligt avvikelsen har brukaren, 81 år, inte fått hjälp med att komma till toaletten när hen larmat.

Brukaren larmade fem gånger innan omvårdnadspersonalen kom till brukaren klockan fyra på morgonen. Brukaren var då arg och upprörd för att hen inte fått hjälp.

Utredaren ser allvarligt på att omvårdnadspersonalen brustit i hanteringen av larmet. Alla larm ska besvaras oavsett väder. Utredaren ser också allvarligt på att brukaren aldrig kontaktades för att höra om hen kunde vänta eller meddelades att de var försenade enligt värdighetsgarantierna i Malmö stad.

Händelsen bedöms som ett allvarligt missförhållande och anmäls enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg.

Lex Sarah

Enligt lex Sarah i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), LSS - Lagen om stöd och

service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) samt Socialstyrelsens

föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah (SOSFS 2011:5) är samtliga

medarbetare som fullgör uppgifter inom socialtjänsten och i verksamhet enligt

LSS skyldiga att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden.

Kontaktperson:

Eva Hall, avdelningschef vård och omsorg, 040-34 43 06, 0705-82 02 66

Utsänt av: Evelina Johansson, kommunikatör, 0729-61 59 04


Bifogade filer

PDF-dokument