Skip to main content

​Brukare blev knuffad av annan brukare på gruppboende

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2018 15:30 CET

En brukare på ett gruppboende blev knuffad av en medboende så att brukaren ramlade och skadade sin arm.

Eftersom brukaren fick en fysisk skada samt efter händelsen känt oro och otrygghet, är det inträffade att beakta som ett allvarligt missförhållande. Funktionsstödsförvaltningen gör därför en anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg.

Med anledning av händelsen vidtar verksamheten flera åtgärder för att förhindra att liknande händelser inträffar.

Kontaktperson 
Ronny Gullberg, enhetschef funktionsstödsförvaltningen, Malmö stad, 040-34 50 19

Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

  • anställda ska rapportera missförhållanden
  • den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet,
  • den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

  • Utsänt av
    Emily Nord, kommunikatör funktionsstödsförvaltningen, 0766-36 53 61