Skip to main content

Brukare blev utsatt för en annan brukares skrikande

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2018 14:00 CET

Lex Sarah-anmälan

I en gruppbostad i Malmö har en brukare i januari 2018 blivit utsatt för en annan brukare som skrikit tillmälen. Den utsatta brukaren blev då upprörd.

Då liknande händelser inträffat tidigare mellan dessa brukare i gruppbostaden bedöms situationen vara ett allvarligt missförhållande. Därför gör Funktionsstödsnämnden en anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg.

Olika åtgärder har vidtagits för att förhindra att liknande händelser inträffar på nytt. Bland annat har en schemaändring med ökad bemanning gemomförts.

Kontaktperson: Christel Pettersson, enhetschef, funktionsstödsförvaltningen, 0705-66 70 64.

Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

  • anställda ska rapportera missförhållanden
  • den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet,
  • den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Utsänt av: Anna Snellman, kommunikatör, funktionsstödsförvaltningen, 070-871 06 76