Skip to main content

Brukare med utåtagerande beteende

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2016 11:06 CEST

Under förberedelserna inför nästa dags frukost började en brukare vid ett LSS-boende i Malmö visa tecken på ångest. Personalen försökte lugna brukaren, men ångesten tilltog och plötsligt gick brukaren ut och la sig på gatan och började skrika. Gatan är lågtrafikerad, men en privatperson som såg händelsen tillkallade polis. Polisen kom platsen, men valde att åka efter en stund för att låta personalen hantera situationen.

När några förbipasserande började hota och skrika åt personalen, för att de ansåg att de inte gjorde tillräckligt, försämrades brukarens tillstånd. Händelsen påverkade även andra på boendet negativt. Till exempel började två av de boende gråta och be de förbipasserande att sluta skälla. Polisen kom tillbaka och den här gången bar de, mot brukarens vilja, tillbaka hen till boendet. Brukarens tillstånd försämrades nu ytterligare och personalen kontaktade joursjuksköterska och läkare. Personalen lyckades slutligen lugna brukaren, men hen fortsatte att ha ångest en bit in på kvällen.

Åtgärder för att stötta aktuell brukare och övriga boende har vidtagits

Enligt den utredning som Sociala resursförvaltningen har gjort finns det en risk att aktuell brukare kan reagera på liknande sätt igen. Hen har ett utåtagerande beteende och har lagt sig på gatan och skrikit vid ett par andra tillfällen. Hen har även agerat på liknande sätt på tidigare boenden.

Verksamheten har vidtagit flera omedelbara åtgärder, till exempel har extra personal anställts för bistå aktuell brukare med särskilt stöd. Även åtgärder på längre sikt planeras.

Det har framkommit att övriga boende berörs negativt av den aktuella brukarens utåtagerande beteende. Därför genomför verksamheten också särskilda åtgärder för att stötta övriga boende så att de kan känna sig trygga i sitt hem.

Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

  • anställda ska rapportera missförhållanden
  • den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet,
  • den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

För mer information: Marianne Giheden, enhetschef
Utsänt av: Erica Hoff Ardengård, kommunikatör 0708-39 79 12