Skip to main content

Brukare på LSS-boende försökte skada sig själv och andra

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2017 11:48 CET

En brukare vid ett LSS-boende har vid upprepade tillfällen försökt skada sig själv och andra. Eftersom brukaren därmed utgör en risk för andra boenden gör Sociala resursförvaltningen en anmälan enligt lex Sarah.

En brukare har vid upprepade tillfällen försökt skada sig själv och andra. Vid samtliga tillfällen har personal kunnat avleda brukaren. Flera åtgärder har vidtagits för att minimera riskerna för att nya händelser ska inträffa och verksamheten arbetar löpande med att minimera riskerna för ytterligare incidenter. En av åtgärderna har varit att låta aktuell brukare bo avskilt från andra brukare. Brukaren har trots detta kunnat utsätta annan boende för fysiskt angrepp. Brukaren har vid ett tillfälle även tänt eld på föremål i lägenheten.

För mer information: Marianne Giheden, enhetschef, mobil: 0703-28 10 04
Utsänt av:
Erica Hoff Ardengård, kommunikatör, 070-839 85 97


Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

  • anställda ska rapportera missförhållanden
  • den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet,
  • den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).