Skip to main content

Brukare sprang ifrån personalen och stoppades nära en väg

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2018 14:00 CET

Lex Sarah-anmälan

En orolig situation uppstår nära vägen. För att hantera situationen håller personalen fast brukaren för att han inte ska ta sig ut på vägen.

Att hålla fast är inte en lämplig metod. Men personalen såg det som tvunget eftersom de var nära vägen. Situationen bedöms därför vara ett allvarligt missförhållande. Därmed gör Funktionsstödsnämnden en anmälan enligt Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg.

En åtgärd i verksamheten är att anpassa vardagliga rutiner för brukaren. En planerad insats är att brukaren ska få en ny bostad med en närmiljö som är mer lämpad för brukarens behov.

Kontaktperson: Christel Pettersson, enhetschef, funktionsstödsförvaltningen, 0705-66 70 64.

Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

  • anställda ska rapportera missförhållanden
  • den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet,
  • den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Utsänt av: Anna Snellman, kommunikatör, funktionsstödsförvaltningen, 070-871 06 76