Skip to main content

Brukare träffades av kastade föremål

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2018 09:30 CEST

En brukare kastade lättare föremål som kläder på en annan brukare i en LSS-gruppbostad. Nu lex Sarah-anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Brukaren har vid flera tillfällen kastat föremål mot andra brukare i gruppbostaden utan att någon träffats. Denna gång kastades kläder som träffade en annan brukare, utan att skador uppstod. Ett par lex Sarah-utredningar har tidigare gjorts med anledning av liknande händelser.

Händelsen bedöms vara ett allvarligt missförhållande och funktionsstödsnämnden gör en anmälan enligt lex Sarah till IVO.

Olika åtgärder har vidtagits för att förhindra att liknande händelser ska inträffa. Bemanning har utökats, personalen har fått handledning och olika arbetsmetoder har prövats. Man undersöker även möjligheten till annat boende för brukaren.

Kontaktperson: Lena Gabrielsson, enhetschef, Funktionsstödsförvaltningen, 0706-90 33 16

Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

  • anställda ska rapportera missförhållanden
  • den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet,
  • den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Utsänt av: Anna Snellman, kommunikatör, funktionsstödsförvaltningen, 070-871 06 76