Skip to main content

Brukare utåtagerande på LSS-boende

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2018 14:00 CET

Lex Sarah-anmälan

En brukare i ett LSS-boende har under ett halvår varit utåtagerande mot sin granne och personal. Arbetet att anpassa stödet pågår.

Brukaren har vid flera tillfällen från sommaren 2017 fram till januari 2018 varit utåtagerande. Personalen på boendet i Malmö har arbetat kontinuerligt med att anpassa stödet efter de nya förutsättningarna. Andra planerade insatser är att brukaren ska få handledning av en psykolog, få en ny bostad samt att rutiner för samverkan med Region Skåne ska ses över.

Eftersom det har varit extra svårhanterliga situationer och personalen inte kunnat hantera dessa situationer fullt ut enligt handlingsplaner, är bedömningen att det blivit ett allvarligt missförhållande. Därför gör Funktionsstödsnämnden två anmälningar enligt Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg för verksamhetens hantering av utåtagerande brukaren samt hanteringen av situationer där brukaren varit våldsam mot sin granne. Allmänna planerade insatser är att personalen ska få en uppdaterad genomgång av handlingsplaner vid hotfulla och våldsamma situationer.

Kontaktperson: Mats Bystedt, enhetschef, funktionsstödsförvaltningen, 0708-54 70 09.

Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

  • anställda ska rapportera missförhållanden
  • den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet,
  • den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Utsänt av: Anna Snellman, kommunikatör, funktionsstödsförvaltningen, 070-871 06 76