Skip to main content

Brukarundersökning Äldreomsorg 2010

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 16:44 CET

Malmö 2011 02 02

De äldre som använder sig av Malmö stads hemtjänst och äldreboenden är i regel nöjda, visar Socialstyrelsens brukarundersökning 2010. Undersökningen är en så kallad totalundersökning där samtliga brukare med insats erbjudits att delta. Av 6294 brukare har 4135 svarat på enkäten.

Resultaten skiljer sig mellan stadsdelarna, men Malmö som helhet har ett Nöjd kund-index på 70 för hemtjänsten och 69 för äldreboendena, vilket innebär att brukarna är nöjda. Medelvärdet för Sveriges kommuners hemtjänst är 75 och för äldreboendena 72.

Mest nöjda med hemtjänsten är brukarna i Kirseberg. Nio av tio stadsdelar redovisar ett högt index när det gäller trygghet i hemmet. Social samvaro och aktiviteter däremot har ett index under 55 i sju av tio stadsdelar.

De som bor på äldreboendena i Husie är mycket nöjda. Minst nöjd är man i Södra innerstaden. Samtliga stadsdelar har mycket nöjda brukare när det gäller trygghet i boende, vårdinsatser och boendemiljö. 

Undersökningens resultat pekar på några områden som bör prioriteras särskilt, så som social samvaro och aktiviteter samt hjälpens omfattning och utförande.

Socialstyrelsens undersökning ska nu ligga till grund för beslut på samtliga kommunala nivåer i det fortsatta utvecklingsarbetet med att skapa ännu bättre äldreomsorg i Malmö.

– Undersökningen visar att det finns skillnader mellan stadsdelarna och olika enheter och att det finns en hel del att bli bättre på. Vi planerar under våren att genomföra ett kvalitetsarbete med utgångspunkt att de som visar positiva resultat delar med sig av sina erfarenheter för att förbättra för alla brukare i Malmö, säger Carina Nilsson (S), kommunalråd med ansvar för vård och omsorg.

– Värt att notera är att av Sveriges tre storstäder får Stockholm, som infört hemtjänst enligt Lagen om valfrihet, LOV, sämst resultat. Det visar att valfrihet i fråga om att kunna välja mellan ett hundratal olika utförare inte garanterat leder till fler nöjda brukare. Jag tror att det viktigare med kontinuitet, bemötande och naturligtvis att få hjälp med det man behöver, än att kunna välja vilket privat bolag som utför tjänsten.

 

Kontaktpersoner

Carina Nilsson, 040-34 12 61

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 10)