Skip to main content

Budgetbeslut senareläggs

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2014 15:06 CET

Malmö stads budgetprocess inför 2015 kommer att förlängas och ett budgetbeslut tas först under hösten 2014. Det föreslog kommunstyrelsens arbetsutskott på måndagen. Det innebär att budgeten för nästa år presenteras i november, och att kommunfullmäktige förväntas fatta beslut om budgeten i december. Förberedelserna från stadens nämnder och förvaltningar kommer löpa på som planerat, så att processen i höst blir så snabb och smidig som möjligt. 

Anledningen till beslutet är bland annat de kommande kommunal-, region- och riksdagsvalen i september. Vid ett regeringsskifte kommer kommunernas förutsättningar att förändras. Ytterligare en anledning till senareläggningen är att det pågår en översyn av kommunfullmäktiges målstyrning, ett arbete som beräknas avslutas under hösten och som är en viktig del av det kommande budgetarbetet.

Att presentera en budget under årets sista månader tillämpas av andra kommuner och landsting, till exempel Stockholms läns landsting som gör det under valår. 

Ärendet kommer att tas upp i kommunstyrelsen den 5 februari. 

– Vi har i den rödgröna kommunledningen under den här mandatperioden haft en stor samsyn kring de politiska prioriteringarna och fortsätter planera för en politik med inriktning mot ett grönt och helt Malmö för nästa mandatperiod, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Även om vi inte fastställer någon preliminärbudget i juni så kommer vi att vara tydliga med vilka frågor vi vill driva och vi kommer basera det på tidigare överenskommelse, översiktsplanen och kommissionsarbetet som ju är dokument som sträcker sig över många år, säger hon.

– Vi tror att förutsättningarna för kommunernas budgetarbete kommer att förändras vid regeringsskifte och därutöver har vi ett pågående målstyrningsarbete. Mot denna bakgrund anser vi det motiverat att kommunfullmäktige beslutar om budgeten först under hösten, säger Nils Karlsson (MP), kommunstyrelseledamot.

 – Statens och kommunens budget hänger ihop, så det känns meningslöst att lägga ett budgetförslag i Malmö som bygger på Alliansens regeringsbudget när vi förväntar oss en ny majoritet i riksdagen efter valet som satsar på välfärden, säger Anders Skans (V), gruppledare i kommunfullmäktige.


Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Nils Karlsson, 0703-37 47 06

Anders Skans, 0709-13 06 12

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06