Skip to main content

Butiker åtalsanmälda – sålde leksaker med otillåtna kemikaliehalter

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2014 12:13 CET

Fyra butiker har åtalsanmälts för försäljning av leksaker med otillåtet höga halter av kemikalier. Det framgår av en färsk rapport från miljöförvaltningarna i Göteborg, Malmö och Stockholm.

Miljöförvaltningarna presenterar i rapporten sina slutsatser från ett gemensamt tillsynsprojekt ”Varor i lågprissegmentet” som genomfördes under våren och sommaren 2013. Syftet med projektet var dels att undersöka förekomsten av kemikalier i lågprisleksaker i mindre butiker, dels att kontrollera butikernas kunskap om kemikalielagstiftningen. Besök gjordes i totalt 21 butiker, varav fyra i Malmö.

De viktigaste resultaten
Fem av de 20 plastvaror som skickats för analys innehöll för höga halter av ftalater. Två av leksakerna innehöll så höga halter som 40 respektive 46 procent av den fertilitetsstörande ftalaten DEHP. Endast tre av 21 butiker är medvetna om att de är skyldiga att svara en konsument, inom 45 dagar, om en vara innehåller ämnen som finns på den europeiska kemikaliemyndigheten Echas kandidatlista över särskilt farliga ämnen.

- Vår rapport visar på ett problem med bristande kunskap om de krav som kemikalielagstiftningen ställer på butiker. Särskilt allvarligt blir det när butiker säljer varor ämnade för små barn, den grupp som är mest mottaglig för kemikaliers skadliga effekter, säger Anneli Forslin, miljöinspektör på miljöförvaltningen i Malmö.

Påföljder för butiker och leverantörer
Rapporten - som behandlas på miljönämndens sammanträde i eftermiddag 21/1 - har lett till att de leksaker som visat förhöjda halter av kemikalier har plockats bort från försäljning och Kemikalieinspektionen har informerats om ansvariga leverantörer. De butiker som sålt varor med otillåtna halter av ftalater åtalanmälts. Dessutom har butikerna ombetts att skriftligen redovisa hur de i framtiden ska arbeta för att förhindra försäljning av leksaker med förhöjda kemikaliehalter.För ytterligare information kontakta miljöförvaltningen i Malmö stad:
Miljöinspektör Anneli Forslin, 0766-10 89 21, anneli.forslin@malmo.se eller
Miljöinspektör Andreas Askman, 0708-46 88 01, andreas.askman@malmo.se