Skip to main content

Butiksägare får inte sälja folköl

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 15:21 CEST

Den butikssamverkansgrupp som startats i Malmö har nu börjat visa resultat. I måndags togs det beslut om att en butik i Malmö förbjuds sälja folköl under 6 månader.

Efter tips om att butiken säljer folköl och tobak till minderåriga, valde butikssamverkansgruppen att tillsammans besöka butiken. Polismyndigheten, skatteverket och miljöförvaltning var de myndigheter som medverkade. V arje myndighet har sitt intresse kring att butiken upprätthåller den lagstiftning butiken har att rätta sig efter och genom gemensam tillsyn kan vi agera från många olika håll samtidigt.

Tillståndsenheten, som inte kunde styrka försäljningen till minderåriga, kunde under besöket se att butiken inte utförde någon egentillsyn kring sin folkölsförsäljning. Denna egentillsyn är ett av de kriterier som butiken måste uppfylla för att få sälja folköl. Syftet med egentillsyn är att butiken skall kon trollera att 18-årsgränsen följs.

Butiker får hjälp
I butikssamverkansgruppen bedriver Svensk handel och Handelsanställdas förbund tillsammans med Tillståndsenheten en certifieringskampanj som syftar till att butiker skall kontrollera legitimation. Under hösten har alla butiker i Malmö fått information om kampanjen och innan årsskiftet räknar vi med att butikerna skall ha anmält in sitt intresse om medverkan.

Certifieringen går ut på att kommunen skall hjälpa butikerna att upprätthålla s in legitimationskontroll genom att låta ungdomar som fyllt 18 år prova köpa folköl eller cigaretter i butiken. Säljare i butiker ska kontrollera legitimation på kunder under 25 år. De butiker som klarar legitimationskontrollen vid dessa köp blir certifierade. Provköp kommer dock även att utföras på de butiker som inte väljer att ansluta sig för att se huruvida det finns någon skillnad mellan butikerna.

Kontaktpersoner:
Anna Håkansson
samordnare, Tillståndsenheten
Tfn 040-34 48 69 el. 0708
-17 76 58

Marie Pauly
enhetschef, Tillståndsenheten
Tfn 0708-14 51 57