Skip to main content

ByggVesta bygger UngBo 12 lägenheter i Norra Sorgenfri

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2013 16:22 CET

ByggVesta korades i veckan till värdig vinnare i UngBo:s markanvisningstävling med fokus på bostäder för unga. På andra plats kom PEAB;s förslag och tredje platsen belades av MKB Fastighet AB.

På en tomt i Kvarteret Spårvägen i Norra Sorgenfri i Malmö kommer 11 st. nya lägenheter med plats för 22 st. boende att byggas. Utvärderingen har utförts efter de kriterier som redovisats i den markanvisningstävling som gått ut till intresserade byggherrar. Förslagen som inkommit skulle grunda sig i de bidrag, koncept och idéer som inkommit i UngBo 12:s idétävling i Malmös tio olika stadsdelar. Ett kriterie var att det ska finnas en stark koppling till element i ett eller flera av bidragen från idétävlingen. För att få ett stöd för kommunens utvärdering kompletterades denna med en ungdomsjury som fick ta del av förslagen och utse och motivera vilket förslag som man förordade.

ByggVestas fokus har legat på social hållbarhet där informella möten skapas mellan de unga boende. Grundtanken är ett kompisboende där man kan flytta in med sina bästa kompis eller, om man är ny i staden, slumpmässigt paras ihop med en jämnårig. 42 kvm stora lägenheter erbjuds i två typer av planlösningar. Loftgångar och gröna utemiljöer främjar naturliga möten vilket i sin tur ska skapa trivsel och en känsla av gemenskap. Priset per person ligger på 3300 SEK inkl. värme och vatten per månad vilket är reletivt prisvärt för tilltänkt målgrupp. Miljömässiga krav enligt Miljöbyggprogram Syd uppfylls också i förslaget.

Medverkande i Malmö stads bedömningsgrupp har varit:

Anders Svensson, CaseLab AB

Patrick Quist, Quist AB

Ingemar Gråhamn, Stadsbyggnadskontoret Malmö stad

Josephine Nellerup, Stadsbyggnadskontoret Malmö stad

Jens Ekander, Stadsbyggnadskontoret Malmö stad

Helena Uesson, Stadsbyggnadskontoret Malmö stad

Håkan Thulin, Fastighetskontoret Malmö stad

Jan Johansson, Fastighetskontoret Malmö stad

För eventuella frågor och övrig information kontakta projektledare Helena Uesson på Stadsbyggnadskontoret på 0721-81 27 76 eller helena.uesson@malmo.se och Jan Johansson på Fastighetskontoret på 0705-609665  eller jan.johansson@malmo.se.