Skip to main content

Central gågata får ett ansiktslyft

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2012 10:48 CEST

Södra Tullgatan byggs om för att bli mer tillgänglig för de gående. Gatan får dessutom nya träd, bänkar och farthinder. Arbetet görs i flera etapper för att orsaka så liten störning som möjligt för gående och butiker.

Malmö stads arbete med att förnya gator och göra staden attraktiv och tillgänglig fortsätter. Näst på tur är Södra Tullgatan, shoppinggatan mellan Gustav Adolfs torg och Södra Vallgatan. Ny natursten och granithällar anläggs för att öka tillgängligheten för de gående samt till butikerna.

Nya träd kommer att förlänga den befintliga allén och mellan dessa tillkommer nya bänkar.

Övergången mellan Södra Tullgatan och Gustav Adolfs torg får hällar för att skapa en tydligare förbindelse mellan gatorna. Gamla farthinder ersätts med nya.

- Det är en stor utmaning att arbeta med Södra Tullgatan samtidigt som det är spännande då gatan påverkar så många. Det roliga är också att vi har alla fastighetsägare med oss i planeringen och ombyggnaden av gatan.

För att inte hindra framkomligheten på den flitigt använda gågatan utförs ombyggnaden i flera etapper. Arbetet påbörjas i maj på den västra sidan och under hela perioden kommer det att vara möjligt att ta sig fram till fastigheters entréer och butiker. Under Malmöfestivalen görs det uppehåll i arbetet som slutförs under hösten.

Kontaktpersoner

Projektledare Ervin Turanovic, Malmö stads gatukontor, 0709-34 13 83, ervin.turanovic@malmo.se

Kommunikatör Mia Stendahl, Malmö stads gatukontor, 0709-34 21 27 mia.stendahl@malmo.se