Skip to main content

Cykla fint - vi är många som cyklar i Malmö!

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2014 07:40 CEST

Vi är många som cyklar i Malmö och vi blir fler i framtiden. Det ställer krav på både fler cykelvägar och att cyklisterna fortsätter att hjälpas åt i trafiken. Därför uppmärksammar Malmö stad nu Malmös cyklister i en upprepning av kampanjen ”Cykla fint” från 2011.

Malmö är en växande stad. Samtidigt som vi blir fler ska andelen cykelresor öka till 30 procent år 2030, istället för dagens 22 procent. Malmö stad arbetar aktivt med att utforma trafiksystemet bättre och säkrare så att tryggheten bland cyklister ökar. Men det ställer också krav på cyklisterna, eftersom samspelet blir viktigare.

–  När vi blir fler som ska röra oss på en liten yta är samspelet centralt för att det ska fungera. Vi behöver hjälpas åt att förstå varandras förutsättningar, möta blickar i korsningarna, använda blixtlåsprincipen.  Trafiksäkerhetens grundstenar är ansvar, omdöme och hänsyn. Ett annat sätt att säga det på är ”ta hand om dig, kärlek och respekt, fint tillsammans”. Det kan vi alla ha med oss när vi nu blir ännu fler som rör oss i Malmötrafiken, säger Fredrika Swedenborg, kommunikatör på Malmö stads gatukontor och projektsamordnare för kampanjen ”Cykla fint”.

Malmö stad arbetar också för att värna och förstärka det som är bra i Malmös cykelkultur och Cykla fint-kampanjen är en del i arbetet.

Inspiration från japansk artighetskultur
Inspirationen från japansk artighetskultur och 70-talets samhällsinformation i kampanjen från 2011 lever kvar i höstens kampanj.

– De cykelpiktogram - ett visuellt språk tillsammans med snälla och lite roliga budskap – som vi tog fram till Cykla fint 2011 fungerade bra i mötet med Malmös cyklister. I en undersökning som vi gjorde efter kampanjen svarade var tredje cyklist att de hade börjat cykla mer hänsynfullt efter kampanjen och mer än åtta av tio cyklister vill gärna att vi gör den här typen av kampanjen. Vi har därför valt att använda cykelpiktogrammen även i årets kampanj.

Träffa en cykelplanerare i morgonrusningen
Från den 28 september kommer budskapet att spridas via malmo.se, utomhusreklam på kommunens stortavlor och genom möten med Malmöcyklisten.

Tisdagen den 30 september och några dagar till kommer cykelplanerare och andra från Malmö stad att vara ute på cykelbanorna under morgonrusningen klockan 7.00-9.00 för att möta och bekräfta Malmös alla cykelhjältar. Malmöcyklisten får möjlighet att ställa frågor och lämna feedback till dem som jobbar med trafikfrågor.

– Hur vi cyklar tillsammans i Malmö bygger vi genom att kontinuerligt ha en dialog med cyklister och genom att bekräfta alla som cyklar fint i Malmö, säger Fredrika Swedenborg.

Kontakt och ytterligare information
Fredrika Swedenborg, kommunikatör på Malmö stads gatukontor och projektsamordnare för kampanjen ”Cykla fint”, 0709-342124, 040-347624, fredrika.swedenborg@malmo.se

Läs mer om Cykla fint på www.malmo.se/cyklafint