Skip to main content

​Dags för ny resepolicy – klimatväxlingsmodell utreds

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2019 16:12 CEST

Malmö stad tar fram en ny resepolicy och utreder möjliga alternativ till klimatväxlingsmodell. Det beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott på tisdagen. I arbetet med att ta fram en ny policy ska man också granska hur den nuvarande resepolicyn efterlevs.

Malmö stads resepolicy antogs 2010 och gäller resor som medarbetare gör i tjänsten. I den slås det fast att anställda främst ska ta sig fram på cykel eller genom att gå när det kommer till korta resor inom staden, att buss eller tåg ska väljas framför taxiresor eller resor med bil och att tåg ska väljas framför flyg. I arbetet med att ta fram en ny resepolicy ska man granska i vilken utsträckning detta efterlevs vid såväl lokala, nationella som internationella resor. Man ska också ta hänsyn till arbetsmiljö och jämställdhet, som till exempel hur resepolicyn påverkar möjligheten att förena föräldraskap och arbetsliv. De här resultaten ska sedan ligga till grund för arbetet med den nya policyn som förväntas vara klar i höst.

I samband med framtagandet av den nya resepolicyn ska man också utreda möjliga alternativ till klimatväxlingsmodell för att minska klimatpåverkan. Det kan till exempel handla om att titta närmare på sätt att kompensera för resor som innebär större påfrestningar på miljön.

– Malmö är en stad känd för sina höga ambitioner på miljöområdet, vi vill göra staden klimatneutral och bli världsbäst på hållbar stadsutveckling. I det arbetet måste kommunen vara ett föredöme när det kommer till hållbara resor och bidra till en klimatsmart stad genom att underlätta för långsiktigt hållbara val. Med resepolicyn kan vi visa vägen, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Malmö arbetar efter FN’s globala mål 2030. Ett av de 17 målen är att bekämpa klimatförändringarna. Därför behöver vi ett omtag och att vi växlar upp tempot gällande vår miljöpåverkan. Med en handfast policy tillsammans med ett visionärt mål har vi alla chanser i världen att minska vår klimatpåverkan genom mer hållbart resande. Men vi måste skynda oss, klimatförändringarna och negativ miljöpåverkan låter oss inte vänta, säger Roko Kursar (L), vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Det finns tecken på att den nuvarande resepolicyn inte följs på ett tillfredsställande sätt. Därför är det bra att vi utreder hur det faktiskt ligger till. Många av de resor som kommunen gör med flyg i dag tar längre tid än motsvarande resa med tåg, utöver att det är ohållbart för klimatet. En klimatväxlingsmodell är ett effektivt sätt att styra mot ett hållbart resande, som har gett mycket bra resultat i andra kommuner. Det är hög tid för Malmö stad att välja samma väg för att minska klimatutsläppen, säger Märta Stenevi (MP), ledamot i kommunstyrelsen.


Kontaktpersoner

Åsa Waldemarsson, pressekreterare (S), 0708-36 40 16

Anna Zachrisson, politisk sekreterare (L), 0723-91 13 52

Märta Stenevi, ledamot i kommunstyrelsen (MP), 0732-34 24 82