Skip to main content

Dalai Lama träffar Kirsebergselever

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 09:44 CET

 

Kirsebergs elevråd har anmält Kirsebergsskolans elever i skolår 7-9 till Operation Dagsverke. Detta kommer att ske i hela Sverige den 11 maj.

Elevrådsrepresentanterna har frågat i sina klasser och ca 100 elever har anmält att de vill vara med.

Till Stockholm

Två representanter från elevrådet kommer att åka till Stockholm 18-20 mars för att gå på den nationella konferensen för Operation dagsverke. Dessa elever kommer att få ledigt från skolarbetet fredagen den 18 mars och vara i Stockholm hela den helgen.

Träff med Dalai Lama

Genom att Kirsebergsskolan anmälde sig så snabbt till Operation dagsverke erbjöds de möjligheten att låta några träffa Dalai Lama.  Representanter för elevrådet får träffa Dalai Lama söndagen den 17 april i Lunds stadshall  och varje elev kommer att få ställa en fråga till honom. Att Dalai Lama är här beror bland annat på att årets insamling inom Operation dagsverke går till skolor i Himalaya/Indien.  IM (Individuell Människohjälp) är årets arrangör av Operation dagsverke och har haft verksamhet i många år i Himalaya/Indien.

IM informerar

För att alla elever ska vara informerade kring syfte och mål med denna operation kommer  föreläser företrädare från IM den 8 mars om detta på skolan.

För mer information, kontakta ansvarig lärare på Kirsebergsskolan Suzanna Borg, suzanna.borg@pub.malmo.se eller på telefon 040-932453.

Vänligen

Annette Larsson

informatör, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

annette.larsson@malmo.se

tel 040-34 60 51, 0703-45 35 07