Skip to main content

Dammfrigården ska utvecklas till en mötesplats för alla

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 13:05 CET

Att skapa en levande mötesplats för alla är tanken bakom det arbete som nu pågår i Västra Innerstaden där man ser över Dammfrigården. Ett första steg är att låta daglig verksamhet driva caféverksamhet där.

I budget för 2011 har medel avsatts för en utveckling av Dammfrigården. En förvaltningsövergripande strategigrupp är tillsatt och under våren kommer ett förslag att presenteras för stadsdelsfullmäktige.

- Just nu är uppdraget att titta förutsättningslöst på lokalernas förutsättning och hur man bäst kan nyttja dessa, säger Rose-Marie Carlsson, ordförande i Västra Innerstaden stadsdelsfullmäktige.

- Tanken är att se hur det går att få in även andra verksamheter än de som finns idag, säger Ann Letorp, vård och omsorgschef i Västra Innerstaden. Det skulle till exempel kunna vara föreningar, barn- och ungdomsverksamhet och medborgarservice av olika slag. Men som sagt, allt ligger öppet och det är fortfarande på idéstadiet.

Ett första steg är dock redan taget i och med att daglig verksamhet från och med den 1 mars tar över den tidigare restaurangverksamheten och där kommer att driva café.

- Caféet är ett viktigt nav i denna nya mötesplats vi tänker oss, säger Ann Letorp. Vi ser väldigt positivt på det här samarbetet med daglig verksamhet, som ligger helt i linje med det vi tänker oss med en mötesplats för alla. I andra sammanhang där daglig verksamhet tagit över caféverksamheten har det varit framgångrikt.

Dammfrigården har funnits som mötesplats för äldre sedan 1984. Idag finns där bland annat restaurang, gym, fotvård och anhörigcenter. Fastighetsägare är MKB, som ställer sig positiva till att stadsdelsförvaltningen ser över hur mötesplatsen kan utvecklas.

Kontakt:

Rose-Marie Carlsson, ordf. Västra Innerstadens stadsdelsfullmäktige
0730-61 08 09

Ann Letorp, Vård och omsorgschef
040-34 61 49

Susanne Gustavsson, kommunikatör
040-34 61 71, 0704-34 70 30