Skip to main content

De ideella föreningarna inom kvinnofridsarbete är viktiga för Malmö

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 15:34 CET

Under nästa år gör Sociala resursnämnden en särskild satsning på föreningar som arbetar med tjejer i utsatta situationer, varav Tjejjouren är en av dessa. Det är därför tråkigt att Tjejjouren i Malmö igår tvingades stänga ner sin chatt- och mailjour. Bakgrunden är att statens och Länsstyrelsens bidrag till Tjejjouren har minskat.

Den rödgröna majoriteten i Malmö anser att Tjejjouren bedriver ett ovärderligt arbete för många tjejer genom sin stödverksamhet till de som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Det är därför beklagligt att Tjejjouren tvingats till ett så drastiskt beslut att stänga verksamheten.

I Malmö är kvinnofridsarbetet högt prioriterat. Malmö stad ger årligen bidrag till både kommunal verksamhet och fristående jourer som arbetar mot våld i nära relationer. Från 2013 har grundstödet till kvinnofridsarbetet förstärkts med 3 miljoner kronor årligen. Malmös stöd till Tjejjouren i Malmö höjdes med ytterligare 120 000 kronor, varav 70 000 i grundbidrag och 50 000 i särskilt utvecklingsmedel.

Det ekonomiska stödet från Länsstyrelsen har minskat de senaste åren och mycket tid och resurser går åt till att söka kortsiktiga projektmedel. Många föreningar signalerar att det försvårar att möjligheterna att bedriva långsiktiga och stabila verksamheter.

– Vi gör en tydlig satsning på kvinnofridsarbetet som handlar om att förstärka de organisationer som arbetar med utsatta tjejer i Malmö. En av dessa organisationer som fått ta del av förstärkningen är Tjejjouren i Malmö. Genom ett extra utvecklingsmedel hoppas vi kunna hjälpa föreningarna att hitta nya finansieringskällor och rekrytera ytterligare volontärer till sitt betydelsefulla arbete, säger Carina Nilsson (S), ordförande för Sociala resursnämnden.

– Regeringen måste lyssna på tjejjouren, det får vara nog med duttandet! Det behövs faktiskt ett statligt grundstöd. Vi måste vara många aktörer som hjälps åt för det handlar trots allt om tjejers och kvinnors liv och trygghet, säger Martina Skrak (V), jämställdhetskommunalråd i Malmö.

– När regeringen flyttade medelstilldelningen till de ideella aktörerna från Länsstyrelsen till Socialstyrelsen, så kom också ett tak för hur mycket kvinnojourerna kunde få. Samtidigt delades inte alla de pengar som var avsatta för kommunernas kvinnofridsarbete ut. Vi vill se att kvinnojourerna får bra villkor och möjlighet till långsiktig planering. Det handlar om människors säkerhet mot hot och våld, och det kan aldrig bli annat än prioriterat, säger Kjell Stjernholm (MP), vice ordförande för Sociala resursnämnden.


Kontaktpersoner

Carina Nilsson, 0702-46 50 38

Martina Skrak, 0708-16 17 09

Kjell Stjernholm, 0733-66 09 60