Skip to main content

Debatt för ungdomar på Stadsbiblioteket

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2014 09:30 CEST

Den 12 maj anordnar Malmö stadsbibliotek "Ungt valdeltagande i Malmö och Skåne” ett program för ungdomar för att öka deras engagemang i samhället och intresset för att rösta i de kommande valen. Programmet kommer att ha flera delmoment; först får ungdomarna besöka olika hållplatser på ett politikertorg för att fråga politikerna var de står i frågor som är viktiga för ungdomarna. Därefter kommer en debatt med politikerna att hållas och sist kommer ungdomarna att få rösta om vilket parti de skulle rösta på utifrån de svar som politikerna gett i olika frågor. Politikerna kommer från de partier som är representerade i Europaparlamentet idag, och de flesta är från Skåne samt på listan av kandidater till Europaparlamentet. Det kommer dock också en politiker som sitter i Europaparlamentet; Anna-Maria Corazza Bildt som representerar Moderaterna.

- Biblioteken har en viktig roll i demokrati- och bildningsfrågor. Projektet är den tredje generationen av liknande projekt som Europaverksamheten på stadsbiblioteket driver. Vi har i projekten nått ungdomar mycket bra, och sett att det finns ett behov av att ge dem möjlighet att reflektera över dessa frågor och att möta och få ställa frågor till politikerna direkt. Detta är verkligen ett projekt som gör skillnad, säger Kristina Jauhiainen Larsson som är projektledare.

"Ungt valdeltagande i Malmö och Skåne” har i år nått ut till över 400 ungdomar i Malmö och Skåne. Projektet drivs av Europaverksamheten på Malmö stadsbibliotek och är delvis finansierat från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

malmo.se/ungtvaldeltagande

Kontakt:

Kristina Jauhiainen Larsson, projektledare
Telefon: 0768 55 60 32
E-post: Kristina.Jauhiainen-Larsson@malmo.se