Skip to main content

Delårsrapport januari till augusti 2010

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 15:25 CEST

Malmö 2010 10 13

Delårsrapporten för perioden januari till augusti 2010 visar att Malmös ekonomi är stabil. Prognosen för hela året pekar mot ett överskott på 530 miljoner kronor, varav 50 miljoner kronor är realisationsvinster som inte får användas till verksamheten. 280 miljoner kronor är ett tillfälligt, ettårigt statsbidrag som inte kan finansiera löpande verksamhet. En del av överskottet beror också på senareläggning av planerade kommunala verksamheter.

Om resultatet står sig, innebär det att kommunen kommer att uppfylla det lagstadgade kravet på ekonomisk balans. Man klarar även värdesäkringen av kommunens pensionsförpliktelser och av kommunens egna kapital.

Den kraftiga utbyggnaden av förskolan fortsätter. Utbyggnaden gör att antalet barn med plats i förskoleverksamhet beräknas öka med ungefär 1000 jämfört med förra året.

Antalet elever inom skolan ökar totalt sett. De fristående skolorna ökar sitt elevantal jämfört med föregående år, samtidigt som antalet elever i de kommunala grundskolorna fortsätter att minska. I förskolan ökar antalet elever i både de kommunala och fristående förskoleklasserna. 

Antalet ärenden rörande ekonomisk hjälp fortsätter att öka, men inte i samma takt som under 2009.

– De förbättringar som skett i samhällsekonomin syns nu också i kommunens ekonomi, och vi kan till bland annat se att skatteintäkterna ökat sedan i våras. Det betyder att den ekonomiska prognosen för 2010 ser ännu lite bättre ut, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Men prognosen för 2011 är densamma som den vi redovisade i den preliminära budgeten i juni och fortfarande väntar en ekonomiskt kärv situation de närmaste åren för Malmö och kommunsverige totalt, säger han.

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 37)