Skip to main content

Delar av utemiljö på förskola åtgärdas

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2014 08:53 CEST

I samband med rivningen av fjärrvärmeverket, som gränsade till Augustenborgs förskoletomt, påträffades föroreningar i fyllnadsmassorna på fastigheten. Därför beslutade förskoleförvaltningen och stadsfastigheter att undersöka marken kring förskolan.

På den norra delen av fastigheten visade proverna att fyllnadsmassorna har för höga halter av föroreningar enligt Naturvårdsverkets riktvärde för känslig mark.

- Konsulten som stadsfastigheter anlitat har gjort en riskbedömning och meddelat att det inte finns några akuta faror, säger Susan Schüler, förvaltare på serviceförvaltningen.

Området ska undersökas ytterligare i syfte att avgränsa de påträffade föroreningarna, detta arbete påbörjas i augusti.

Förskoleverksamheten kan fortsätta som vanligt och föräldrar och pedagoger är underrättade.

För mer information kontakta:

Rickard Borg, områdeschef, serviceförvaltningen, tel: 0705-658204