Skip to main content

Den första ansökningsperioden till gymnasiet är nu klar

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2013 09:02 CET

Den 15 februari kl 24.00 stängde ansökan för ungdomar som sökt gymnasieskola i Malmö och resten av Skåne samt västra Blekinge.

Efter den första ansökningsperioden har 3780 elever sökt nationella program i Malmö som sitt förstahandsval. Detta är 99 färre förstaval än 2012 vid samma tidpunkt.

Ansökningarna till de kommunala skolorna har ökat sedan 2012. Andelen förstahandsval till kommunal skola är nu 60% jämfört med 56,3% 2012.

Yrkesprogrammen fortsätter att tappa sökande. Endast 29% har sökt ett yrkesprogram som sitt förstahandsval jämfört med 35% 2012.

Under februari och mars kommer nu gymnasieskolorna att besluta om sin organisation med målsättningen att bereda så många ungdomar som möjligt plats på sitt förstahandsval.

Kring den 15 april kan de sökande se resultatet av den preliminära antagningen på webben.

För ytterligare information kontakta Ann-Sofie Nordh, 040-34 21 41 / 0733-34 20 80, ann-sofie.nordh@malmo.se.