Skip to main content

Diplomutdelning projekt Fadderföretag 2003!

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2003 11:15 CEST

Ett femtiotal utvalda gymnasieelever med invandrarbakgrund ska efter avslutad sommarpraktik redovisa sina erfarenheter från projekt Fadderföretag 2003. I samband med redovisningarna delas diplom ut till medverkande elever.

Projektets syfte är att företag ska lära sig mer om ungdomar med invandrarbakgrund och vice versa. I projektet ingår elever i årskurs två från Öresun dsgymnasiet och Pauliskolan samt företagen Alfa Laval, Danisco, Gatukontoret och Skanska.

Under våren har eleverna träffat företagen och diskuterat företagens historik, affärsidé och verksamhet samt deras personalpolitik och syn på ledarskap. Därefter har eleverna fått avlönad sommarpraktik under 2-10 veckor och skrivit ett projektarbete om företagen.

Redovisning och diplomutdelning sker på respektive företag:

25/8 Gatukontoret (15.00)
26/8 Skanska (14.00)
27/8 Danisco (14.00)
2
8/8 Alfa Laval (14.00)

För mer information, kontakta:
Visnja Orel
Näringslivsutvecklare
Malmö stad, Näringslivskontoret
Telefon: 040-34 17 37
Mobil: 070-925 38 11