Skip to main content

Dokumentation brast i samband med omplacering

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2019 11:06 CEST

Funktionsstödsförvaltningen brast i dokumentation i samband med att en brukare skulle omplaceras från ett LSS-boende till ett annat. Det kan ha bidragit till att omplaceringen drog ut på tiden, vilken påverkat brukaren negativt.

Händelsen bedöms vara en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah.
Brukaren har nu fått plats på ett nytt LSS-boende.

Kontaktperson
Kristina Saunders, enhetschef i funktionsstödsförvaltningen, 040-34 39 13.

Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

  • anställda ska rapportera missförhållanden,
  • den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet,
  • den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Utsänt av: Annie Boldt, kommunikatör, 0766-11 84 33.