Skip to main content

Drogförebyggande samverkan i stadsdel Centrum får stipendium

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2012 08:00 CEST

Drogförebyggande samverkan i stadsdel Centrum får stipendium

För att förhindra att ungdomar använder droger, begår brott eller snabbt upptäcka andra typer av riskbeteenden samverkar skolan, socialtjänsten, fritidverksamheten och polisen. Denna samverkan kallas SSP och finns inom samtliga tio stadsdelar i Malmö stad. Tillsammans arbetar man i miljöer där barn och ungdomar vistas.

Som en del i det drogförebyggande arbetet startar SSP i stadsdel Centrum ett projekt under hösten som ska minska användningen av tobak, alkohol och droger bland våra unga. Stiftelsen Idéer för livet har beviljat ett stipendium på 30 000 kronor till projektet. Projektet ska stärka det tobaksfria, alkoholfria och drogfria valet och riktar sig till ungdomar i årskurs 4–9 och deras föräldrar på Johannesskolan och Rörsjöskolan Zenith i stadsdel Centrum.

Idéer för livet ger stipendier till olika lokala projekt runt om i landet. Stipendierna ska stimulera främjande verksamhet för barn och ungdomar inom det sociala området. Sedan starten har stiftelsen delat drygt 43 miljoner kronor i stipendier till 3 000 olika projekt runt om i Sverige. Skandia driver sedan 1987 även verksamheten Idéer för livet. Inriktningen är att långsiktigt arbeta med främjande åtgärder för barn och ungdomar.

För ytterligare information kontakta

Evelina Rundberg Nilsson, SSP-samordnare i Centrum stadsdelsförvaltning, 0734-38 47 44, e-post evelina.rundberg-nilsson@malmo.se