Skip to main content

Du behövs!

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2003 08:45 CET

Under december och t.o.m. 7 januari ställer En drogfri framtid ut i stadshusets foajé, August palms plats 1.

Med utställningen vill vi visa hur alla på något sätt berörs av tobak-, alkohol- och narkotikaproblematik. Situationen är tuff i Malmö och för att lyckas krävs det att var och en av oss tar ställning. Som medmänniska och malmöbo har man en enormt viktig roll i det drogförebyggande arbet
et. Utställningen illustrerar de utmaningar vi har gällande drogförebyggande arbete och presenterar det arbetet som nu görs av Malmö stad i samverkan med Polisområde Malmö, Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt, Länsstyrelsen i Skåne län, Sveriges Hotell & Restaurang företagare, Svensk Handel och Tullverket.

För mer information kontakta
Anna Balkfors, Folkhälsoenheten Malmö stad
040-341214, 0734-232729 eller anna.balkfors@malmo.se

En drogfri framtid är en långsiktig satsning för det tobaks-, alkohol-, och drogförebyggande arbetet i Malmö. Satsningen som pågår 2002-2010 är ett samarbete mellan Malmö stad, Polisområde Malmö, Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt, Länsstyrelsen i Skåne län, Sveriges Hotell & Restaurang företagare, Svensk Handel och Tullverket. Läs mer på www.malmo.se/endrogfriframtid