Skip to main content

Dyrt att ge pensionärer gratis bussresor

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 14:01 CEST

Malmö 2009 04 08

 

Det skulle kosta Malmö stad mellan 43 och 52 miljoner kronor om året om stadens pensionärer hade möjlighet att resa gratis med kollektivtrafiken under lågtrafik.

Det visar en beräkning som gjorts av Skånetrafiken.

Sveriges pensionärers intresseparti, SPI, har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att alla över 65 år skulle få möjlighet att under lågtrafikperioder resa gratis med kollektivtrafiken i Malmö. Detta skulle, menar partiet, leda till ökat utnyttjande av kollektivtrafiken och därmed till att trafikens negativa miljöeffekter minskas.

Merkostnaden skulle, hävdar motionärerna, bli minimal.

Men i själva verket blir alltså merkostnaden för ett sådant system som SPI föreslår runt 50 miljoner kronor om året, en kostnad som Malmö stad i så fall får stå för.

Stadskontoret skriver i sitt yttrande över motionen att ett sådant rabattsystem, mot bakgrund av den höga kostnaden, inte är försvarbart och att motionen med det ska anses besvarad.

Något som kommunstyrelsen instämmer i.

Kommunfullmäktige kommer att behandla motionen den 29 april.

- Det här är en fråga som har aktualiserats från flera håll på senare tid och nu när vi har kostnadsberäkningen på bordet kan jag konstatera att det för närvarande inte finns några ekonomiska förutsättningar för att genomföra en sådan reform, säger kommunalrådet Anders Rubin (S).

Kontaktpersoner

Anders Rubin 070636 26 77

Bertil Månsson, pressinformatör 040 34 10 05 eller 070623 85 71

(Ärende 35)