Skip to main content

Ekonomi i balans för Malmö stad

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 14:45 CET

Det finansiella bokslutet över 2012 visar att Malmö stad återigen klarar kravet på en ekonomi i balans, vilket man gjort varje år sedan det lagstadgade kravet infördes vid millennieskiftet. För sextonde året i rad redovisas också ett överskott.  

Resultatet för 2012 uppgick till 193 miljoner kronor. Överskottet gentemot budget blev 453 miljoner kronor, vilket förklaras av engångsposter så som realisationsvinster, vinster från exploaterings-verksamheten och ökade skatteintäkter. Samtliga stadsdelar, med undantag för Limhamn-Bunkeflo, Hyllie och Oxie, redovisar underskott, främst på grund av hemlösheten. Ett underskott kan också ses för ekonomisk hjälp, som består av försörjningsstöd och introduktionsersättning. Nettokostnaden ökade med 6,3 procent jämfört med föregående år och en av anledningarna är fler ärenden.  

Under 2012 var investeringsvolymen något högre än föregående år och uppgick till 1844 miljoner kronor, vilket är 293 miljoner kronor mer än 2011. Drygt hälften av investeringarna och exploateringen har kunnat finansieras med hjälp av den löpande verksamheten.  

– Kommunikén bekräftar att vi har en ekonomi i ordning, vilket är helt i överensstämmelse med prognoserna under förra året, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Det är glädjande att vi, trots en svår ekonomisk konjunktur, återigen gör ett positivt resultat för Malmö stad som helhet. Men vi ser också att vi har problem med försörjningsstöd och hemlöshet, som förutom det mänskliga lidandet också innebär att regeringen vältrar över kostnader på kommunen. Att arbeta mot detta är därför ett fortsatt viktigt fokus för den rödgröna kommunledningen, säger Lari Pitkä-Kangas (MP), kommunalråd och ledamot i finansberedningen.

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02

Lari Pitkä-Kangas, 0734-26 44 81

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

(Ärende 4)