Skip to main content

Ekonomiska anpassningar för skolorna i Kirseberg

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2012 13:46 CET

Kirsebergs stadsdelsförvaltning har idag lagt fram en utredning om konsekvenserna av en ekonomisk anpassning för Kirsebergs skolor. Bland annat flera års sjunkande elevunderlag på stadsdelens skolor har medfört ekonomiska svårigheter. Beslut i frågan väntas tas av Kirsebergs stadsdelsfullmäktige i april. De eventuella förändringarna föreslås träda i kraft inför höstterminen 2012.

I dagsläget har Kirsebergs skolor ett stort ekonomiskt underskott. För perioden 2012-2013 ser de ekonomiska förutsättningarna inte ut att bli bättre och det är flera faktorer som bidrar till detta. Elevantalet har de senaste åren minskat och många av skolornas elever har ett stort stödbehov som medfört att ersättning för detta har ökat. Fler barn väljer också att vara kvar på fritidshem högre upp i åldrarna. Men framför allt har antalet elever som väljer skola i annan stadsdel blivit fler och detta har bidragit till ett sjunkande elevunderlag på skolorna.

- Jag ser med oro på de ekonomiska konsekvenserna av detta. Det gäller nu att vi försöker hitta de bästa vägarna så att verksamheten blir så bra som möjligt för våra barn och ungdomar i skolorna, säger Mariana Thelander, barn och ungdomschef i Kirseberg.

Parallellt med att hantera de ekonomiska svårigheterna behöver stadsdelen börja planera för en viss elevökning i yngre år som börjar redan i år. Om fem år kommer förmodligen en utbyggnad av skolor behövas, i första hand på Segevångsområdet. Skolan under perioden fram till 2017 bedöms att öka sitt elevantal F-6 kraftigt.

Kirsebergs stadsdelsförvaltning har fått i uppdrag att ta fram förslag till en ekonomisk anpassning. En första beredning av ärendet skedde under tisdagsförmiddagen. Förvaltningen fick då i uppdrag att utreda möjligheten att flytta Segevångskolan skolår 7-9 till Kirsebergsskolan samt göra en analys av vad som är möjliga ekonomiska anpassningar på samtliga grundskolor i stadsdelen.

- Under den här perioden börjar en planering för att förhoppningsvis kunna bygga en väl anpassad skola för skolår 7-9 på Segevång, säger Mariana Thelander.

Förvaltningen har fått i uppdrag att lägga fram ett ärende för beslut till stadsdelsfullmäktiges möte den 27 april.

 

Kontakt:

Mariana Thelander

Barn och ungdomschef

040-34 76 40

 

Åsa Björklund

Kommunikatör

0708-14 43 68