Skip to main content

El sistema blir kostnadsfritt i Malmö

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2017 16:05 CEST

Kulturnämnden har beslutat om att ta bort avgifterna för El Sistema-undervisningen i Malmö. Beslutet innebär att ca 200 barn i Malmö inte behöver betala en avgift på 300kr per termin från och med höstterminen 2017.

- Vi gör denna satsning för att alla barn i Malmö som vill ska kunna ta del av El Sistema-undervisningen, berättar Sylvia Björk, ordförande i Kulturnämnden i Malmö. - För oss handlar det om att väcka intresse för olika kulturformer, träffa andra barn via musiken, och via El Sistema får barnen spela instrument som de kanske aldrig har kommit i kontakt med tidigare.

El Sistema finns på fyra skolor i Malmö och har medvetet etablerats på skolor, där kulturskolan inte tidigare haft verksamhet. För sex- och sju-åringar bedrivs undervisningen under skoltid. Från andra klass sker undervisningen på barnens fritid och en avgift på 300 kronor per termin har tagits ut. Detta gällde ca 200 av de totalt 650 barn som deltar i El Sistema.

För att göra det möjligt för fler barn att delta, tas nu avgifterna för El Sistema bort från och med höstterminen 2017.

- El Sistema-satsningen har gett väldigt goda resultat och vi vill med denna satsning ge fler barn möjlighet att delta, säger Elisabeth Lundgren, kulturdirektör i Malmö.

Kulturförvaltningen har drivit El Sistema sedan 2013 i Holma Kroksbäck och finns i dagsläget även i Sofielund/Seved, Herrgården/Rosengårdsskolan.

För kommentarer:

Elisabeth Lundgren, Kulturdirektör, 0766-34 29 27, elisabeth.lundgren@malmo.se

Sylvia Björk, Ordförande i Kulturnämnden, 0729-81 16 44, sylvia.bjork@malmo.se

För ytterligare information:

Dick Fredholm, Kommunikationschef på Kulturförvaltningen, 0733-504 605, dick.fredholm@malmo.se