Skip to main content

Eldsjälar ska uppmärksammas i Södra innerstaden

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2011 09:48 CET

Det finns många människor som gör gott för andra i Södra innerstaden och det bör uppmärksammas, beslutade stadsdelsfullmäktige på onsdagen (14/12).

I stadsdelen finns ett stort antal människor som på ideell basis på olika sätt stödjer, hjälper och får andra invånare att må bättre. Det kan handla om allt från att hjälpa en barnvagn på bussen, en kort pratstund om väder och vind eller föräldrar som engagerar sig som tränare eller ledare i föreningslivet.

Stadsdelsfullmäktige ska nu bjuda in allmänheten att nominera eldsjälar via hemsidan (http://www.malmö.se/Kommun--politik/Om-oss/Stadsdelar/Sodra-Innerstaden.html). I mars kommer de nominerade att bjudas in till en ceremoni.

Sociala investeringar ska minska kostnader

Stadsdelsfullmäktige beslutade också att nästa år anslå medel för sociala investeringar. Syftet är att minska framtida kostnader för kriminalitet och utanförskap. Genom med förebyggande insatser riktade mot enskilda eller grupper av invånare kan negativa händelseförlopp brytas i ett tidigt skede.

Två miljoner kronor avsätts under 2012 och alla verksamheter i stadsdelsförvaltningen kan söka pengar därifrån. Samarbeten med andra offentliga och även privata aktörer är önskvärda.

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Stadsdelschef Anders Malmquist, tel. 0708-540208. anders.malmquist@malmo.se

Kommunikationschef Per Lindholm, tel 0733-282527 per.lindholm@malmo.se