Skip to main content

Elever arbetar med hållbar utveckling i Tanzania

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 15:14 CET

Fyra elever från S:t Petri skola i Malmö befinner sig just nu på studieresa i Tanzania. De arbetar med hållbar utveckling och gör fältarbete i form av intervjuer, enkäter, observationer, studiebesök och exkursioner.

Studiebesöket i Tanzania pågår i två veckor, till den 13 november. Eleverna studerar hållbar utveckling ur sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv. Det sker inom ramen for kurserna Samhällskunskap C och Projektarbete.

– En viktig förutsättning för studieresan är samarbetet med Hekima Girls’ Secondary School utanför Bukoba i nordvästra Tanzania, där vi befinner oss i dagsläget, säger Magnus Grahn, lärare.

Hekimas utgångspunkt är att om man utbildar en flicka, utbildar man ett helt samhälle. Den devisen bildar också fokus för de Petri-elever som arbetar med social hållbar utveckling. De andra eleverna studerar jordbruks- respektive vattenfrågor.

Studieresan omfattar en rad aktuella frågor, t ex demokrati (landet har nyligen haft val), utveckling samt folkmordet i Rwanda. Kring sistnämnda har eleverna haft samtal med andra generationens flyktingar.

– På fredag ska vi göra ett studiebesök på International Criminal Tribunal for Rwanda, en domstol som har sitt säte i Arusha, säger Magnus Grahn.

Läs mer på elevernas blogg: http://petritanzania.wordpress.com/

För ytterligare information kontakta:
Magnus Grahn, lärare på S:t Petri skola, +46 70 24 89 678

Vänligen

Pia Oredsson Birgersson
Informationschef
Utbildningsförvaltningen i Malmö stad