Skip to main content

En drogfri framtid

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2003 10:58 CEST

Förvaltning: Stadskontoret

Sju aktörer har beslutat sig för att genomföra en långsiktig och kraftfull satsning i tobaks-, alkohol- och narkotikaförebyggande arbete. Ordmärket "En drogfri framtid" finns att hämta som pressbild i pressrummet på www.malmo.se

Ordmärket står för ett långsiktigt, målinriktat och engagerat drogförebyggande arbete i samverkan mellan Malmö stad, Polisområde Malmö, Länsstyrelsen i Skåne län, Tullverket, Svensk Handel Syd, Sveriges Hotell & Restaurangföretagare och Region Skåne Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt.

Grunden till arbetet är en strategi som antogs i maj 2002. Vi har åtta år på oss att nå nio högt ställda mål och ska på olika sätt försöka påverka Malmöbornas attityder och beteende till tobak, alkohol, narkotika och doping.

- Varken vi eller våra samverkansparter har uthållighet eller resurser som krävs för att nå märkbara resultat på egen hand. Därför måste vi bli riktigt bra på att nå fram med våra budskap och på olika sätt försöka engagera föräldrar, ungdomar, restauranger, krogar, föreningsliv, arbetsgivare och enskilda malmöbor i arbetet för en drogfri framtid. Vi står inför en enorm utmaning i Malmö med ökad tillgänglighet på både alkohol och narkotika. Vi vill få igång en diskussion och ett engagemang kring drogförebyggande insatser här i Malmö. Samlingsnamnet, stämpeln är tänkt att hjälpa oss på traven säger Anna Balkfors informatör Preventionscenter, Folkhälsoenheten Malmö stad.

Namnet är tänkt som en kvalitetsstämpel på alla de konkreta insatser som genomförs och kommer genomföras. Oavsett om det är en insats som görs av polisen, tullen, SHR, Fritidsförvaltningen, Stadsdelen Rosengård eller Oxie så är det en del av en gemensam kraftsamling, satsning och kommer ”stämplas” med ”En drogfri framtid”.


För mer information kontakta gärna

Anna Balkfors, informatör, Preventionscenter Folkhälsoenheten Malmö stad; 040-341214, 0734-23 27 29 Åsa Holmér, informationschef Polisområde Malmö; 040-20 30 01, 070-558 74 43
Anna Öhman, informatör Region Skåne - Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt; 040-33 79 10, 0702- 46 55 27
Emma Vidmark, informatör Länsstyrelsen i Skåne Län 0703-79 76 52
Pia Turtiainen, regionansvarig Sveriges Hotell & Restaurangföretagare; 040-35 25 97, 0708-24 97 21
Sven-Arne Carlsson, regionchef Svensk Handel Syd; 040-35 26 61
Ursula Månsson, informatör Tullverket Skåneregionen; 040-661 33 04, 070-350 09 65