Skip to main content

En ingång till Malmö stads arbetsmarknadsinsatser

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2012 12:29 CEST

Malmö stads arbetsmarknadsberedning har beslutat att utreda möjligheten att skapa en kommunal ”frontdesk” som syftar till att bilda en central ingång till alla insatser kommunen erbjuder för att underlätta malmöbors integrering i arbetslivet. Denna ”frontdesk” skulle enligt den första rapporten innefatta de kommunala arbetsmarknadsinsatserna som ligger under JobbMalmö, vuxenutbildningen, studie- och yrkesvägledningen samt samhällsinformation och samhällsorientering för nyanlända.

– Det ska vara enkelt att få stöd och hjälp av Malmö stad när det kommer till att ta sig in på arbetsmarknaden. Vi har under de senaste åren samlat alla våra arbetsmarknadsinsatser under JobbMalmö och nu vill vi gå ett steg vidare, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och vuxenutbildning.

– Tanken är också att det ska bli enklare för handläggare, exempelvis socialtjänstemän, runt om i kommunen och för andra samarbetspartners att samarbeta med JobbMalmö för att få människor i arbete. Vi har vänt oss till Arbetsförmedlingen och talat om dessa tankar och frågat om de vill vara med och jag hoppas att vi tillsammans kan utveckla idén vidare, fortsätter Andreas.

– Det ska vara enkelt att få stöd, tips och råd av kommunen när man letar jobb eller vill studera vidare. Det är därför en dörr in till kommunens alla insatser behövs, säger Lari Pitkä-Kangas (MP), kommunalråd och ledamot i Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsberedningen.

– Den offentliga sektorn får aldrig uppfattas som svårtillgänglig och byråkratisk. Det är viktigt att alla människor lätt och snabbt kan få svar på sina frågor och kunna få stöd och hjälp från rätt instans, säger Anders Skans (V) gruppledare i kommunfullmäktige.


Kontakt

Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och vuxenutbildning i Malmö. Mobil: 0709-116897

Lari Pitkä-Kangas (MP), kommunalråd stadsekologi, konsument och utvecklingsfrågor. Mobil: 0734-26 44 8

Anders Skans (V), gruppledare i kommunfullmäktige. Mobil: 0709 13 06 12